Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу носилац пројекта Индустријски паркови д.о.о. Прибој, улица 12. Јануара број 5 поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за израду наткривеног складишта које ће служити за складиштење полиестерске предубрзане смоле (1000кг), полиестерске предубрзане самогасиве смоле (1500 кг), винилиестерске предубрзане смоле (1500 кг) и катализатора -средство за очвршћавање (100 л) на кат.пар.број 557 КО Рача, општина Прибој.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12.Јануара број 108 канцеларија број 44 почев од 21.12.2016. год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 31.12.2016.године.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА