Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава

На основу члана 10. став 1. и 2. и члана 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу BIO BERRY ХЛАДЊАЧА ДОО КРАЈЧИНОВИЋИ поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат затворено складиште – хладњача на кат. парцели број 3942/4 КО Сочице.

Увид у сарржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 13.10.2017 .год. у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 31.октобар 2017. године.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.