slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове ОБАВЕШТАВА

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу IONNI PLASTICS TECHNOLIGY DOO Priboj, улица Вељка Влаховића бр.10, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат производње гранулата од пластичних материјала (Polipropilen, ABS smola, poliamid и др.) капацитета 1250t месечно, на кат.парцели број 1156/1 КО Прибој, ул. Саве Ковачевића бб, општина Прибој.

Увид у садржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој–Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове улица 12. Јануара број 108. канцеларија број 44 почев од 08.02.2019. године у времену од 11 до 14 часова.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 19. фебруар 2019. године.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.