slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска  управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 27.02.2019. године, објављује Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

На захтев носиоца пројекта IONNI PLASTICS TECHNOLIGY DOO Priboj, улица Вељка Влаховића бр.10, Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја Пројекта производње гранулата од пластичних материјала (Polipropilen, ABS smola, poliamid и др.), капацитета 1250t месечно, на кат.парцели број 1156/1 КО Прибој, ул.Саве Ковачевића бб, општина Прибој.

У спроведеном поступку донето је решење 04/2.1 број 501-12/19 дана 26.02.2019. године да је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима на животну средину и критеријума прописаних Уредбом о утврђивању листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 114/08).

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.