Одлука о избору програма за финансирање пројеката Удружења грађана и невладиних организација из буџета Општине Прибој за 2020. годину

На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/18), Јавног конкурса за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2020. годину са територије општине Прибој, 03 број: 06-59, донетог 25.05.2020. године и Решења о образовању  комисије за спровођење јавног конкурса за избор програма удружења грађана који се финансирају из буџета општине Прибој за 2020. годину по Јавном конкурсу за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2020. годину са територије општине Прибој, 03 број 111-7 од 22.05.2020. године, Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма удружења грађана који се финансирају из буџета општине Прибој за 2020. годину , објављује: лусту вредновања и рангирања пријављених програма по јавном конкурсу за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из Буџета општине Прибој за 2020. годину са територије општине Прибој.

Општина Прибој ће финансирати следеће Пројекте:

1. Друштво за церебралну и дечју парализу Прибој - 2.650.000,00
2. Удружење за помоћ МНРО Прибој - 1.400.000,00
3. Удружење пчелара Прибој - 530.000,00
4. Удружење РВИ и ППБ Прибој - 400.000,00
5. Удружење грађана „ГРИН 3“ Прибој - 300.000,00
6. АКТИВ ТИМ Прибој - 200.000,00
7. Црквено-градски хор „Свети кнез Лазар“ - 200.000,00
8. ЕлектРобот Прибој - 200.000,00
9. Организација удружења пензионера Прибој - 150.000,00
10. КУД „Прибој – Фап“ - 100.000,00
11. Опште удружење предузетника Прибој - 100.000,00
12. Железнички клуб планинара „Љесковац“ Прибој - 100.000,00
13. МОС слепих Пријепоље - 100.000,00
14. Еколошко удружење „Ожаљ“ - 100.000,00
15. Друштво пријатеља животиња „Шапа пријатељства“ Прибој - 100.000,00
16. Удружење за заштиту животне средине и рекреацију Еко-Лим - 100.000,00
17. Друштво гуслара Прибој - 100.000,00
18. Удружење грађана „Женски глас Прибоја“ - 100.000,00
19. Удржење грађана „Стари Прибој“ - 70.000,00

Предложени подносиоци програма су добровољне и невладине непрофитне организације у области: борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштите избеглица, подстицања наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицања образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривредног и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговања међудржавне сарадње, унапређења и развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције, хуманитарних и других програма у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе, и благовремено су доставиле пријаве са потребном докуменатацијом, на основу које је утврђено да испуњавају објављене критеријуме за доделу финансијских средстава.

Одлуком  о буџету Општине Прибој за 2020. годину ( „ Службени лист општине Прибој“ , број 6/19 и „Службени лист општине Прибој“ број 4/20 ), обезбеђена су средства за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација Раздео 5: Општинска управа, Програм: 0602- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функционална класификација: 840- Остале услуге заједници, Економска класификација: 481000- Дотације невладиним организацијама, Позиција у буџету за 2020:108/0, у расположивом износу од 7.000.000,00 динара.

Лусту вредновања и рангирања пријављених програма по јавном конкурсу за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из Буџета општине Прибој за 2019. годину са територије општине Прибој можете преузети овде.

Решење о избору програма од јавног интереса које реализују удружења у 2020. години можете преузети овде.
Информацију о додељеним буџетским средствима удружењима грађана за реализацију програма од јавног интереса по основу јавног конкурса можете преузети овде.
Цео текст конкурса можете преузети овде.