banner-mosi2018

Употребне дозволе

Решење број ROP-PRI-3186-IUPH-1/2019 од 18.02.2019. године

Решење број ROP-PRI-3186-IUPH-1/2019 од 18.02.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-1671-IUPH-2/2019 од 11.02.2019. године

Решење број ROP-PRI-1671-IUPH-2/2019 од 11.02.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-536-IUP-1/2019 од 17.01.2019. године

Решење број ROP-PRI-536-IUP-1/2019 од 17.01.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-532-IUP-1/2019 од 17.01.2019. године

Решење број ROP-PRI-532-IUP-1/2019 од 17.01.2019. године овде.

Решење број ROP-PRI-37984-IUP-1/2018 од 25.12.2018. године

Решење број ROP-PRI-37984-IUP-1/2018 од 25.12.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-35874-IUP-1/2018 од 06.12.2018. године

Решење број ROP-PRI-35874-IUP-1/2018 од 06.12.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-33335-IUP-1/2018 од 13.11.2018. године

Решење број ROP-PRI-33335-IUP-1/2018 од 13.11.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-27439-IUP-1/2018 од 20.09.2018. године

Решење број ROP-PRI-27439-IUP-1/2018 од 20.09.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-8576-IUP-2/2018 од 23.07.2018. године

Решење број ROP-PRI-8576-IUP-2/2018 од 23.07.2018. године овде.

Решење број ROP-PRI-24801-IUP-1/2018 од 31.08.2018. године

Решење број ROP-PRI-24801-IUP-1/2018 од 31.08.2018. године овде.