Vesti

Priboj subvencioniše zamenu individualnih ložišta

Opština Priboj raspisala je Konkurs za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta na teritoriji opštine Priboj.

Konkursom je planirana zamena individualnih ložišta energetski efikasnijim, što će direktno uticati na smanjenje zagađenja vazduha i zaštitu životne sredine. Za ovu namenu ukupno je opredeljeno pet miliona dinara, od čega tri miliona obezbeđuje Ministarstvo zaštite životne sredine, a dva miliona dinara lokalna samouprava.

"Od predviđenih pet miliona dinara, 500 hiljada dinara biće opredeljeno za nabavku šporeta na čvrsto gorivo za korisnike Centra za socijalni rad, a preostalih 4,5 miliona dinara biće iskorišćeno za subvencionisanje zamene neadekvatnih individualnih ložišta energetski efikasnijim.", kaže Marko Janjušević, energetski menadžer opštine Priboj.

"Subvencija može iznositi 60 odsto ukupne investicije ili maksimalno 70 hiljada dinara, a prednost će imati ona individualna domaćinstva koja su već preduzela neke konkretne mere energetske efikasnosti, poput zamene stolarije ili izrade termo fasade.", ističe Janjušević.

Cilj Konkursa je poboljšanje kvaliteta vazduha i očuvanje i zaštita životne sredine, odnosno smanjenje štetnih emisija i produkata sagorevanja, nastalih upotrebom neadekvatnih ložišta u individualnim domaćinstvima.

O sprovođenju mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih ložišta na teritoriji opštine Priboj u 2021. godini, urađen je i pravilnik, a o potrebnoj dokumentaciji građani se mogu informisati na oglasnoj tabli Opštinske uprave ili zvaničnom Sajtu opštine Priboj.

Konkurs traje mesec dana, do 21.jula, a nakon toga, Komisija će izaći na teren i proveravati podnetu dokumentaciju, odnosno utvrđivati činjenično stanje i potom objaviti rang listu podnosioca prijava. Individualna domaćinstva kojima bude odobrena subvencija, sami nabavljaju pomenute kotlove, komisija to opet proverava na terenu i tek se onda realizuje predviđena mera subvencionisanja.

Planirano je da se subvencionisana zamena individualnih ložišta realizuje do 15.oktobra, odnosno do početka nove grejne sezone.