Vesti

Saopštenje o rezultatima Konkursa za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju

U skladu sa uslovima raspisa Konkursa za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju, objavljenog 05. marta 2021. godine. i odluke Žirija od 19. juna 2021. godine dostavljamo Saopštenje o rezultatima Konkursa za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja centra novog dela grada sa idejnim rešenjem gradskog trga u Priboju.

Naručilac: Opština Priboj

Raspisivači konkursa: Opština Priboj i Inženjerska komora Srbije
Sprovodilac konkursa: Opštinska uprava Priboj
Adresa: 12. januara br. 108, 31330 Priboj
Internet strana: http://www.priboj.rs/, http://www.ingkomora.org.rs/
Žiri je radio u sledećem sastavu:
• dr Dragana Vasiljević Tomić, dipl. inž. arh., vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, predsednik Žirija;
• dr Božidar Manić, dipl. inž. arh., naučni saradnik, pomoćnik direktora Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd, zamenik predsednika Žirija;
• Marica Mijajlović, dipl. inž. arh. predsednica Inženjerske komore Srbije, Beograd, član Žirija;
• mr Đorđe Milić, dipl. prostor. plan., pomoćnik ministra za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu, zamenik predsednika UO Inženjerske komore Srbije, Beograd, član Žirija;
• dr Nevena Vasiljević, dipl. inž. pejz. arh., vanredni profesor Univerziteta u Beogradu – Šumarskog fakulteta, član Žirija;
• Ekrem Hodžić, dipl. inž. arh., opštinski urbanista, Opštinska uprava Priboj, član Žirija;
• Dejan Filipović, dipl. inž. arh., JP za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj, zamenik člana Žirija;
• Ruža Penezić, dipl. inž. arh., JP Užice Razvoj, član Komisije za planove Opštine Priboj, zamenik člana Žirija;
• Veljko Bojović, dipl. prostor. plan., Opština Priboj, izvestilac; i
• Tatjana Simonović, dipl. inž. arh, JP Gradac Čačak, zamenik predsednika matične sekcije arhitekata u IKS, izvestilac.
Sekretarijat konkursa radio je u sledećem sastavu:
• Elvis Mujović, dipl. inž. građ., rukovodilac Odeljenja za Urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko-pravne poslove, Opštinska uprava Priboj; i
• Marko Janjušević, mast. prof. tehn. i inform., Opština Priboj.
Rad Žirija obavljen je u tri sesije, u prostorijama Regionalnog inovacionog startap centra Priboj. Članovi Žirija prof. dr Nevena Vasiljević i mr Đorđe Milić u rad Žirija uključili su se za vreme treće sesije putem aplikacije Viber. Zamenici članova Žirija Dejan Filipović i Ruža Penezić, učestvovali su u radu Žirija za vreme prve i druge sesije. Vrednovanje radova obavljeno je u skladu sa Raspisom i uslovima konkursa, i postavljenim kriterijumima. U prvoj sesiji, održanoj dana 18. juna 2021. godine od 16 do 20 časova, u širi izbor ušlo je 10 radova. U drugoj sesiji, održanoj dana 19. juna 2021. godine od 9 do 12 časova, na osnovu bodovanja članova Žirija, u najuži izbor ušlo je 6 radova. U trećoj sesiji, održanoj dana 19. juna 2021. godine od 16 do 19 časova, doneta je odluka o konačnom plasmanu radova, i to:
Prva nagrada u iznosu od 480.000,00 dinara dodeljena je radu sa autorskom šifrom 230472 – radna šifra 14
Konkurs je rađen u okviru projektnog biroa „TERMOPROJEKT DOO“, Karađorđeva 89, Beograd
Autori – članovi autorskog tima:
Miloš Purić, Mila Joksimović, Maja Vasilev, Ana Nenadić i Jasmina Pavlović

 

Žiri je doneo odluku da dodeli dve jednakovredne druge nagrade, imajući u vidu ujednačen kvalitet radova i njihov specifični doprinos unapređenju urbanog identiteta Priboja, kao i činjenicu da se neka od rešenja drugonagrađenih radova mogu implementirati u konačno rešenje trga, u fazi izrade projektne dokumentacije.
Druga jednakovredna nagrada u iznosu od 300.000,00 dinara dodeljena je radu sa autorskom šifrom 0L0I0M – radna šifra 15
Autori – članovi autorskog tima:
arh Filip Prica, arh Duška Prodanović, arh Snežana vesnić, arh Vladimir Milenković
Saradnici:
Jelena Rajović, Siniša Savatijević

 

Druga jednakovredna nagrada u iznosu od 300.000,00 dinara dodeljena je radu sa autorskom šifrom 06067 – radna šifra 21
Autori – članovi autorskog tima:
Dmitrović Zoran, Blagojević Nenad, Adamović Nikola, Radojlović Marija, Bjelić Marija, Milutinović Marko, Nešić Tamara, Milenković Jelena

 

Dodeljena su tri jednakovredna umanjena otkupa u iznosima od po 80.000,00 dinara :
Autorska šifra 05101306PB – radna šifra 04
Autorski tim: Emir Hasanagić, Racha el Amine

Autorska šifra 22223 – radna šifra 06
Autorski tim: Iva Njunjić, Tihomir Dičić

 

Autorska šifra 10101 – radna šifra 19
Autorski tim: Miloš Stojković Minić, Milica Grbić, Petar Tošić, Lazar Petrović, Nevena Jeremić, Miloš Hajduković, Vanja Kuprešanin

 

Informacija o mestu i datumu otvaranja izložbe i diskusije će se naknadno objaviti na internet portalu Opštine Priboj www.priboj.rs i Inženjerske komora Srbije www.ingkomora.org.rs

Izveštaj žirija od 19. juna 2021. godine možete preuzeti ovde.