Vesti

Za uređenje prostora ušća Uvca u reku Lim Priboju odobreno 10 miliona dinara

Na osnovu javnog konkursa za sufinansiranje projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnih resursa u 2021.godini, Ministarstvo zaštite životne sredine, opštini Priboj odobrilo je 10 miliona dinara za uređenje zemljišta na ušću reke Uvac u reku Lim.

U pitanju je neuređeno zemljište, površine nešto preko jednog hektra, uglavnom zatrpano plutajućim otpadom, koji su povećanim vodostajem, ko zna odakle, donele i ostavile, vode ove dve reke. Dominiraju plastične flaše, kese, limenke, mada ima i drugog komunalnog otpada, sve što je bujica mogla da nosi, a što je u vodotocima ove dve reke ostavljeno kao rezultat ljudskog nemara. Pored toga ovaj prostor se često i zaplavi, pa je otuda u pitanju, neuređena javna površina.

Da bi se ovaj prostor, na zadovoljstvo šetača, ribolovaca i svih zaljubljenika u prirodu kultivisao, Opština Priboj je uradila projekat uređenja, vredan oko 25 miliona dinara.

Sredstva dobijena od Ministarstva zaštite životne sredine biće dovoljna samo za prvu fazu, koja podrazumeva čišćenje ovog zemljišta od smeća i njegovo kultivisanje, odnosno ravnjanje uvala i vrtača i podizanje zaštitnog zemljanog nasipa, što će onemogućiti dalje plavljenje ovog prostora a time i deponovanje smeća.

Da bi se ojačao zaštitini pojas, do rečnih korita Lima i Uvca, biće zasađene i sadnice topole i vrbe, a postaviće se i deo parkovskog mobilijara sa klupama za odmor i predah.

U drugoj fazi,koja podrazumeva i nova sredstva, potpuno bi se kultivisao ovaj prostor, kao odmorište ili izletište, sa adekvatnim parkovskim mobilijarom ili nekom vrstom ribarskog naselja.

Nakon tenderskih procedura, radovi na uređenju zemljišta na ušđu reke Uvac u reku Lim, trebalo bi da se obave ovog leta, najkasnije do jeseni.