slideshow04

Vesti

Odluka o proglašenju vanredne situacije za deo teritorije opštine Priboj

Na osnovu člana 39. stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik PC”, br. 87/2018 ) člana 44. stav 1. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „ Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 129/07, 83/14-dr. zakon, 101/16-dr. zakon i 47/18 ), na predlog opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Priboj, predsednik opštine Priboj donosi Odluku o proglašenju vanredne situacije za deo teritorije opštine Priboj.

1. Proglašava se vanredna situacija na delu teritorije opštine Priboj i to u mesnim zjednicama: Rača, Banja i Kratovo.
2. Vanredna situacija se proglašava zbog velikog šumskog požara na delu teritorije opštine Priboj na lokaciji Crni vrh, radi preduzimanja vanrednih mera, upotrebe dodatnih snaga i sredstava, radi otklanjanja posledice nastale usled elementarne nepogode požar.
3. Vanredna situacija se proglašava zbog toga što su posledice nastale usled velikog šumskog požara, prouzrokovali štetu većih razmera na delu teritorije opštine Priboj, kao i ugroženosti stanovništva i imovine na delu teritorije bliže opisanu u članu 2. ove odluke.
4. Radom subjekta sistema zaštite i spasavanja i drugim snagama koje učestvuju u zaštiti i spasavanju, rukovodi i koordinira Opštinski štab za vanredne situacije.
5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPŠTINA PRIBOJ
03 Broj: 87-18 od 17.07.2021. godine, u 11:10 časova

PREDSEDNIK OPŠTINE PRIBOJ
Lazar Rvović, dipl. pravnik