Vesti

Održana 35. sednica Opštinskog veća opštine Priboj

U Priboju su 21. aprila zasedali članovi Opštinskog veća. Na dnevnom redu 35. sednice pribojskih većnika u ovom sazivu, bilo je 14 tačaka dnevnog reda, a rad je po dobroj staroj praksi, i ovoga puta bio i praktičan i konstruktivan.

Većnici Priboja prihvatili su predlog o novoj usluzi Centra za razvoj usluga socijalne zaštite, kao vid podrške deci sa invaliditetom u njihovom procesu obrazovanja, a sredstva će obezbediti opština Priboj.

Većnici su bez mnogo rasprave, prihvatili izveštaje o radu za proteklu godinu javnih ustanova - Doma kulture, Gradske biblioteke i Sportskog centra Priboj, kao i Opštinskog pravobranilaštv. Pribojski većnici razmatrali su i tok aktivnosti na izgradnji Transfer stanice "Banjica", koja će biti pretovarno mesto komunalnog otpada za tri opštine, kao i Izveštaj o ostvarivanju uštede energije u ovoj lokalnoj samoupravi, gde se već godinama beleže pozitivni trendovi.

Pribojski većnici doneli su i Zaključak koji se odnosi na vlasnike letnjih bašti, tendi na letnjim baštama, zatvorene izloge i pokretne objekte, a prihvatili su i predlog raspodele sportskog dinara iz budžeta Opštine za pribojske klubove, gde će po redovnom programu, 16 sportskih klubova biti korisnici 20 miliona dinara, a po posebnom programu, 7 miliona dinara raspodeljeno je za 15 klubova i sportskih organizacija.

Na osnovu člana 40.Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, a na predlog Sportskog saveza Priboj, doneta je odluka da se 17. maj proglasi Danom sporta u Priboju, odnosno nenastavnim danom za pribojske osnovce.

35. sednica Opštinskog veća bila je najvećim delom u funkciji pripreme predstojeće sednice SO Priboj, koja će biti održana početkom meseca maja.