slideshow04

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2016. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa Opštinom Priboj, raspisuje Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2016. godini.

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2016. godinu, u cilju radnog angažovanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Prioritet prilikom uključivanja u javne radove imaju viškovi zaposlenih sa evidencije Nacionalne službe.

Javni rad sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba u saradnji sa opštinom Priboj a na osnovu javnog konkursa. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima:
• socijalnih i humanitarnih delatnosti
• održavanja i obnavljanja javne infrastrukture
• održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom imaju sa sedištem ili organizacionom jedinicom (izdvojenim mestom) na teritoriji opštine Priboj:
• organi jedinice lokalne samouprave
• javne ustanove i javna preduzeća
• privredna društva
• preduzetnici
• zadruge
• udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana u registar koji vodi Agencija za privredne registre.

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac - izvođač može da ostvari pod uslovom da je:
• ispunio ranije obaveze i izmirio sva dugovanja prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje;
• podneo prijavu za sprovođenje javnog rada na propisanom obrascu i detaljno razradio aktivnosti u termin planu;
• podneo odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa uslovima javnog konkursa.


Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

• isplatu naknade za obavljeni posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove, u visini do 18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; utvrđeni iznos naknade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunate u skladu sa zakonom;
• naknadu dela ili ukupnih troškova dolaska i odlaska sa rada lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja;
• naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja, u visini:
- 1.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana
- 1.500,00 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca
- 2.000,00 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;

• naknadu troškova organizovanja obuke: u toku trajanja javnog rada, u zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove; po završetku obuke licu se izdaje sertifikat o stečenim kompetencijama; poslodavac - izvođač javnog rada može ostvariti naknadu za organizovanje obuke u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po licu.
Nacionalna služba za zapošljavanje zadržava pravo da procenjuje opravdanost potrebe za obukom.


Više o uslovima i načinu za podnošenje prijave na Javni konkurs pročitajte ovde.

Obrazac možete preuzeti ovde.