slideshow04

Konačan poziv za raspodelu preostalih količina mineralnog đubriva đubriva KAN 27% N

Komisija za raspodelu mineralnog đubriva KAN 27% N objavljuje konačan poziv svim podnosiocima zahteva, koji nisu preuzeli dodeljene količine, da iste preuzmu u petak, 30.11.2018. godine od 11-12 časova na placu JKP "Usluga". Ovo će biti poslednja prilika da oni koji su pisali zahtev a nisu preuzeli dodeljene količine, iste preuzmu, a takvih je ukupno 35.

Komisija je donela odluku da će neraspoređene količine mineralnog đubriva đubriva KAN 27% N predati JKP "Usluga" za uređenje zelenih površina.

Oni koji su već preuzeli dodeljene količine mineralnog đubriva, nemaju pravo na još jednu dodelu.