slideshow04

Свечано отварање изложбе награђених радова и уручење награда победницима Конкурса за идејно решење градског трга

Општина Прибој је, у сарадњи са Инжењерском комором Србије, реализовала Конкурс за израду урбанистичко – архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју. Циљ конкурса је био одабир квалитетног урбанистичко–архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју, које ће функционално и амбијентално унапредити простор у препознатљив део насеља кроз преобликовање и уређење јавних површина, чиме ће се повећати атрактивност центра насеља за различите групе корисника.

Свечано отварање изложбе награђених радова и уручење награда победницима Конкурса ће се одржати 22.11.2021. године са почетком у 13 часова у просторијама Машинско – електротехничке школе у Прибоју.