slideshow04

За повећање енергетске ефикасности у Прибоју 5 милиона динара

За финансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у општини Прибој, Министарство рударства и енергетике, одобрило је 2.500.000,00 динара, док ће локална самоуправа издвојити још толико, па ће укупна вредност пројекта бити 5.000.000,00 динара.

Средства су намењена за подстицај енергетске ефикасности на стамбеним јединицама индивидуалних домаћинстава, у шта је општина Прибој већ улагала претходних година, па су тако постављене нове термо фасаде на стамбеним јединицама у старом делу града, што је поред повећања енергетске ефикасности, имало и декоративни ефекат, односно лепши изглед овог дела Прибоја.

Министарство рударства и енергетике је и претходних година издвајало средства за унапређење енергетске ефикасности, пре свега на јавним објектима у Прибоју, као што су зграде Дома културе и прибојских школа, а тај тренд биће настављен и у наредном периоду.

Енергетска ефикасност и рационална употреба енергије је од јавног интереса Републике Србије, па у том контексту посебан значај има уштеда енергије, сигурност снабдевања енергијом и смањење утицаја енергетског сектора на животну средину и климатске промене у нашој земљи.

За коришћење одобрених средстава за повећање енергетске ефикасности у Прибоју, биће расписан јавни позив, у складу са Правилником Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, Министарства рударства и енергетике Републике Србије.