slideshow04

Заказана 12. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 4. октобар 2022. године (уторак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2022. годину;
2. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације стамбеног блока између улица Немањина, Вука Караџића, Драгољуба Савића и Вељка Влаховића;
3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општинској управи општине Прибој;
4. Предлог Одлуке о образовању Локалног савета родитеља општине Прибој;
5. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Прибој;
6. Предлог Одлуке о такси превозу;
7. Извештај о реализованим активностима рада Савета за безбедност саобраћаја општине Прибој за 2021.годину;
8. Извештај о раду Предшколске установе "Невен" Прибој за 2021/2022. годину;
9. Годишњи план рада Предшколске установе "Невен" Прибој за 2022/2023. годину;
10. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Завичајног музеја Прибој;
11. Предлог Решења о именовању директора Завичајног музеја Прибој;
12. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора установе за физичку културу "Спортски центар Прибој";
13. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора установе за физичку културу "Спортски центар Прибој";
14. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Градске библиотеке Прибој;
15. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора О.Ш. "Благоје Полић" Кратово;
16. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора О.Ш. "Никола Тесла" Бања;
17. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора О.Ш. "9. Мај" Саставци;
18. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора „Гимназије Прибој“;
19. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~2,9МБ - ажурирано 29.10. у 13 часова).

skupstina