slideshow04

Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2018. годину са територије општине Прибој

Комисија за спровођење јавног конкурса расписује Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој за 2018. годину, са територије општине Прибој.

Средства намењена удружењима грађана и невладиним организацијама додељују се за реализацију пројеката из следећих области: борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштите избеглица, подстицање наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисање људских и мањинских права, подстицање образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривреде и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговање међудржавне сарадње, унапређења и развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције, хуманитарни и остали програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе.

Право учешћа имају невладине, непрофитне и неполитичке организације и удружења грађана која су регистрована на територији општине Прибој.

Вредност опредељених средства у Буџету Општине је 7.500.000,00 динара.

Рок за подношење пријава је закључно са 07.03.2018. године.

Цео текст конкурса можете преузети овде.
Пријавни образац можете преузети овде.