slideshow04

Одржана 33. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 33. по реду заседање Општинског већа општине Прибој. На данашњем заседању чланови Општинског већа општине Прибој разматрали су Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој, Предлог решења о расподели средстава за учешће у програмима и пројектима у области спорта за 2018. годину и решења о расподели средстава на спортске клубове и организације за 2018. годину. Такође разматран је Извештај о раду Општинкске управе Прибој за претходну годину и Предлог Одлуке о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза на даб 31.12.2017. године.

Након што је достављено мишљење Организације синдиката Општинске управе Прибој на предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о систематизацији радних места у Општинској управи општине Прибој, исти је и донет на данашњем заседању. Као репрезентативни синдикат, синдикална организација Општинске управе Прибој доставила је мишљење у коме стоји да је утврђено да се изворни и поверени послови Општинске управе Прибој, обављају на делотворан, функционалан и ефикасан начин, стручно, непристрасно, политички неутрално и етички прихватљиво.

Данас је усвојен и предлог Комисије за расподелу средстава у спорту и категоризацију спортских организација, којим је 26.500.000,00 динара распоређено на 19 спортских удружења у редовном програму и осам удружења у посебном програму.

Разматран је и Скупштини општине прослеђен на усвајање Извештај о раду Општинске управе Прибој за 2017. годину. Исти је похваљен од стране чланова Општинског већа, као и рад Општинске управе, којом су грађани из године у годину, према анонимним анкетама и истраживањима, све више задовољни.

Општинско веће општине Прибој данас је усвојило и Извештај о попису имовине и обавеза на дан 31.12.2017. године.

Дневни ред седнице можете погледати овд

15 sednica opstinskog veca priboj