slideshow04

Прибој ускоро добија кружни ток

У циљу побољшања постојеће саобраћајне инфраструктуре, дугогодишњи план постављања кружног тока на раскрсници код новог моста, биће реализован овог пролећа.

Пројектом побољшања раскрснице предвиђено је да се раскрсница улица Немањине и Лимске реконструише у кружну раскрсницу, у габаритима постојеће раскрснице са минималним интервенцијама на коловозу и пешачким стазама. Пројектовани спољни пречник раскрснице је 25 m, а кружног подеоника 8.0 m. Уз кружни подеоник је пројектован прелазни коловоз ширине 1.0 m.

Процењена вредност радова је 3.321.260 динара, а у току је процедура избора извођача радова. Рок за завршетак радова од дана увођења у посао је 20 календарских дана.

Уз кружни ток, Прибој ће добити и нови паркинг од 38 места, у улици Вука Караџића, преко пута парка. Јавна набавка за извођача је расписана а процењена вредност радова је 3.500.000,00 динара, док је рок за завршетак радова од увођења у посао 20 календарских дана.

kruzni tok