slideshow04

Позив за подношење захтева за процену штете настале на пољопривредним културама услед елементарне непогоде - града - у периоду мај-јун 2018. године на подручју општине Прибој

Општина Прибој позива носиоце пољопривредних газдинстава са територије општине Прибој, да поднесу захтев за процену штете настале на пољопривредним културама услед елементарне непогоде - града - у периоду мај-јун 2018. године на подручју општине Прибој.

Захтеви се могу поднети на писарници Општинске управе, од понедељка 11. јуна, а подношење захтева трајаће две недеље. Процену штете вршиће образована Комисија за процену штете настале на пољопривредним културама услед елементарне непогоде - града - у периоду мај-јун 2018. године на подручју општине Прибој, чији ће задатак бити да на лицу места утврди насталу штету, предложи мере за санирање штете, као и да утврди укупан износ по врсти културе и укупну штету која је начињена на територији општине Прибој.