slideshow04

Канцеларија за ЛЕР

Канцеларија за локални економски развој општине Прибој почела је са радом 01. новембра 2012. године. Послује у оквиру Регионалне Развојне Агенције "Златибор" са седиштем у Ужицу, а егзистира као пословна јединица. Општина Прибој финансира рад Канцеларије за локални економски развој у Прибоју, која је и основана с обзиром на потребу која је произашла из приоритетних развојних праваца који су утемељени у Стратегији одрживог развоја општине Прибој 2012-2017 године. Канцеларија је основана уз подршку 1. Позива EXCHANGE 3 програма из ког је финансирано опремање Канцеларије и набавка савремене опреме.
Канцеларија делује у два основна правца: привлачење домаћих и страних инвестиција и помоћ постојећој пословној заједници. Својим радом Канцеларија настоји да унапреди пословну климу у Прибоју и подстакне бржи економски развој.

Основне функције КЛЕР су:

  • • Израда, припрема, праћење и реализације пројеката у вези са локалним економским развојем.
  • • Подршка одржавању постојећих, привлачењу нових и ширењу локалних пословних активности
  • • Информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за пословање, могућностима за улагање, расположивим програмима подршке и подстицајима на локалном и националном нивоу.
  • • Подршка транспарентности рада локалне самоуправе, а подразумева се израда и месечно одржавање сајта општине Прибој (прикупљање и обрада информација), припрема и прелом докумената за штампу, прилагођавање мултимедијалних садражаја за објављивање на сајту, унос података на Порталу јавних набавки, припрема и одржавање сајтова за јавна предузећа и остале јавне установе на територији Прибоја
  • • Стварање и ажурирање база података
  • • Подршка процесу стратешког планирања
  • • Промоција Општине у земљи и иностранству као повољног места за улагање, пословање и живот - интернет маркетинг, израда промотивних материјала, посете сајмовима и другим манифестацијама из области привреде
  • • Унапређења капацитета радне снаге
  • • Маркетинг
  • • Саветовање

Пројектно финансирање је модел који је одавно успостављен у развијеним земљама и који доприноси остваривању максималних резултата у оквиру расположивих финансијских средстава. У складу са тим, општина Прибој последњих година покушава да максимално искористи могућности које пружају донаторски програми у погледу обезбеђења екстерних извора финансирања за све пројекте које спроводи. На тај начин успевамо да уз ограничена буџетска средства обезбедимо и додатне финансије за спровођење пројеката који су дефинисани у стратешким плановима.

У оквиру овог дела сајта биће приказани пројекти чији је носилац локална самоуправа, али и пројекти организација цивилног друштва или пословног сектора у којима локална управа учествује као партнер.

Извештај о пословању Канцеларије за локални економски развој (1. новембар 2012 – 31. децембар 2013. године)

kler logo h