banner-mosi2018

Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Општине Прибој можете преузети овде.

Општинска управа Прибој
План набавки за 2018. годину преузмите овде.
План набавки за 2017. годину преузмите овде.

Председник општине и Општинско веће
План набавки за 2018. годину  преузмите овде.
План набавки за 2017. годину преузмите овде.

Појектовање, набавка и уградња котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, по систему „кључ у руке“

Појектовање, набавка и уградња котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, по систему „кључ у руке“, редни број ЈНВВ бр. 15/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре можете преузети овде.
Измену Конкурсне документације можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Електрична енергија за потребе јавне расвете у општини Прибој

Електрична енергија за потребе јавне расвете у општини Прибој, редни број ЈНВВ бр. 12/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Опширније...

Грађевински радови на чишћењу и санацији водотокова II реда на територији општине Прибој

Грађевински радови на чишћењу и санацији водотокова II реда на територији општине Прибој, редни број ЈНВВ бр. 11/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Опширније...

Израда пројектно-техничке документације за изградњу нове котларнице система даљинског грејања општине Прибој која ће као енергент користити дрвну биомасу

Израда пројектно-техничке документације за изградњу нове котларнице система даљинског грејања општине Прибој која ће као енергент користити дрвну биомасу, редни број ЈНВВ бр. 10/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење бр.1 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Опширније...

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2018/2019. годину

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2018/2019. годину, редни број ЈНМВ бр. 13/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Одржавање и поправка софтвера, обликована у три партије

Одржавање и поправка софтвера, обликована у три партије, редни број ЈНПП бр. 1/18.
Обавештење о покретању поступка можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Мишљење Управе за јавне набавке можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 можете преузети овде.

Опширније...

Грађевински радови на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју

Грађевински радови на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју, редни број ЈНМВ бр. 9/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлука о измени уговора о јавној набавци радова на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју можете преузети овде.

Опширније...

Поправка и фарбање трибина, ограда и осталог мобилијара на дечијем игралишту на КП 1851/10 и спортским теренима у комплексу школа на КП 1828/2, 1828/7, 1828/8, 1828/10 КО Прибој

Поправка и фарбање трибина, ограда и осталог мобилијара на дечијем игралишту на КП 1851/10 и спортским теренима у комплексу школа на КП 1828/2, 1828/7, 1828/8, 1828/10 КО Прибој, редни број ЈНМВ бр. 12/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

Опширније...

Изградња расвете на дечијем игралишту на КП бр. 1851/10

Изградња расвете на дечијем игралишту на КП бр. 1851/10, редни број ЈНМВ бр. 11/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Услуга садње материјала и одржавање парковских и зелених површина

Услуга садње материјала и одржавање парковских и зелених површина, редни број ЈНМВ бр. 9/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка и уградња градског видео надзора са одржавањем

Набавка и уградња градског видео надзора са одржавањем, редни број ЈНМВ бр. 6/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка урбаног материјала

Набавка урбаног материјала, редни број ЈНМВ бр. 8/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Израда техничке документације (Идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу) и Студије утицаја на животну средину реконструкције и доградње Постројења за пречишћавање воде за пиће (ППВ) Михајловац

Израда техничке документације (Идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу) и Студије утицаја на животну средину реконструкције и доградње Постројења за пречишћавање воде за пиће (ППВ) Михајловац, редни број ЈНМВ бр. 8/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију са изменама можете преузети овде.
Питања и одговоре везане за конкурсну документацију можете преузетии овде.
Одлуку о додели уговора можете преузетии овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузетии овде.

Опширније...

Вршење стручног надзора у току извођења радова на реконструкцији Основне школе Десанка Максимовић и Машинско-електротехничке школе у Прибоју

Вршење стручног надзора у току извођења радова на реконструкцији Основне школе Десанка Максимовић и Машинско-електротехничке школе у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 5/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка опреме и наношење акрилног премаза на дечијем игралишту и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју

Набавка опреме и наношење акрилног премаза на дечијем игралишту и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 7/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка радова на обележавању хоризонталне сигнализације

Набавка радова на обележавању хоризонталне сигнализације, редни број ЈНМВ бр. 10/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка и испорука садног материјала обликована у две партије

Набавка и испорука садног материјала обликована у две партије, редни број ЈНМВ бр. 7/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за Партију 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора за Партију 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 можете преузети овде.

Опширније...

Пројектовање, набавка, уградња и одржавање котловског постројења на биомасу са пратећом опремом

Пројектовање, набавка, уградња и одржавање котловског постројења на биомасу са пратећом опремом, редни број ЈНВВ бр. 6/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Питања и одговоре везане за конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 1 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка горива за службена возила

Набавка горива за службена возила, редни број ЈНМВ бр. 4/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Грађевински радови на реконструкцији Машинско-електротехничке школе и Основне школе Десанка Максимовић у Прибоју

Грађевински радови на реконструкцији Машинско-електротехничке школе и Основне школе Десанка Максимовић у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 4/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре везане за конкурсну документацију можете преузети овде.
Измену конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Извођење радова на текућем одржавању градских улица

Извођење радова на текућем одржавању градских улица, редни број ЈНВВ бр. 5/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Грађевински радови на дечијем игралишту и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју

Грађевински радови на дечијем игралишту и спортским теренима у комплексу школа у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 3/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања и одговоре везане за конкурсну документацију можете преузети овде.
Допуна конкурсне документације можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на реконструкцији раскрснице улица Лимске и Немањине са формирањем кружног тока, општина Прибој

Радови на реконструкцији раскрснице улица Лимске и Немањине са формирањем кружног тока, општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 3/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на изградњи паркинга у улици Вука Караџића у Прибоју

Радови на изградњи паркинга у улици Вука Караџића у Прибоју, редни број ЈНМВ бр. 1/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

Опширније...

Радови на инвестиционом одржавању тротоара у Немањиној улици у Прибоју

Радови на инвестиционом одржавању тротоара у Немањиној улици у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 1/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Измена и допуна конкурсне документације можете преузети овде.
Другу измену и допуна конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права можете преузети овде.
Закључак Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Изградња атмосферске канализације у ул.Данила Јауковића, Рифата Бурџевића и Иве Л.Рибара-општина Прибој

Изградња атмосферске канализације у ул.Данила Јауковића, Рифата Бурџевића и Иве Л.Рибара-општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 2-1/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Постављена питања и одговоре можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка административног материјала обликована у две партије: 1. канцеларијски материјал; 2. тонери за штампаче и копир апарате.

Набавка административног материјала обликована у две партије: 1. канцеларијски материјал; 2. тонери за штампаче и копир апарате., редни број ЈНМВ бр. 2/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Партија 1: Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Партија 2: Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој

Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој, редни број ЈНМВ бр. 1/18.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Извођење радова на санацији клизишта у Прибојској бањи, Општина Прибој

Извођење радова на санацији клизишта у Прибојској бањи, Општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 06-537.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Извођење радова на изградњи моста распона 4,5m преко реке Сућеске на локалном путу Сјеверин-Забрђе, општина Прибој

Извођење радова на изградњи моста распона 4,5m преко реке Сућеске на локалном путу Сјеверин-Забрђе, општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 404-146.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Извођење радова на изградњи моста распона 8,3m преко реке Сућеске на локалном путу Сјеверин-Стрмац, општина Прибој

Извођење радова на изградњи моста распона 8,3m преко реке Сућеске на локалном путу Сјеверин-Стрмац, општина Прибој, општина Прибој, редни број ЈНМВ бр. 404-149.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...