banner-simboli i dan opstine

Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Opštine Priboj možete preuzeti ovde.

Opštinska uprava Priboj
Plan nabavki za 2018. godinu preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde.

Predsednik opštine i Opštinsko veće
Plan nabavki za 2018. godinu  preuzmite ovde.
Plan nabavki za 2017. godinu preuzmite ovde.

Građevinski radovi na rekonstrukciji ul. III sandžačke brigade u Priboju

Građevinski radovi na rekonstrukciji ul. III sandžačke brigade u Priboju, redni broj JNMV br. 9/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Popravka i farbanje tribina, ograda i ostalog mobilijara na dečijem igralištu na KP 1851/10 i sportskim terenima u kompleksu škola na KP 1828/2, 1828/7, 1828/8, 1828/10 KO Priboj

Popravka i farbanje tribina, ograda i ostalog mobilijara na dečijem igralištu na KP 1851/10 i sportskim terenima u kompleksu škola na KP 1828/2, 1828/7, 1828/8, 1828/10 KO Priboj, redni broj JNMV br. 12/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izgradnja rasvete na dečijem igralištu na KP br. 1851/10

Izgradnja rasvete na dečijem igralištu na KP br. 1851/10, redni broj JNMV br. 11/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Usluga sadnje materijala i održavanje parkovskih i zelenih površina

Usluga sadnje materijala i održavanje parkovskih i zelenih površina, redni broj JNMV br. 9/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka i ugradnja gradskog video nadzora sa održavanjem

Nabavka i ugradnja gradskog video nadzora sa održavanjem, redni broj JNMV br. 6/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka urbanog materijala

Nabavka urbanog materijala, redni broj JNMV br. 8/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izrada tehničke dokumentacije (Idejnog rešenja i projekta za građevinsku dozvolu) i Studije uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije i dogradnje Postrojenja za prečišćavanje vode za piće (PPV) Mihajlovac

Izrada tehničke dokumentacije (Idejnog rešenja i projekta za građevinsku dozvolu) i Studije uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije i dogradnje Postrojenja za prečišćavanje vode za piće (PPV) Mihajlovac, redni broj JNMV br. 8/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju sa izmenama možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju možete preuzetii ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzetii ovde.

Opširnije...

Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji Osnovne škole Desanka Maksimović i Mašinsko-elektrotehničke škole u Priboju

Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na rekonstrukciji Osnovne škole Desanka Maksimović i Mašinsko-elektrotehničke škole u Priboju, redni broj JNMV br. 5/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka opreme i nanošenje akrilnog premaza na dečijem igralištu i sportskim terenima u kompleksu škola u Priboju

Nabavka opreme i nanošenje akrilnog premaza na dečijem igralištu i sportskim terenima u kompleksu škola u Priboju, redni broj JNVV br. 7/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka radova na obeležavanju horizontalne signalizacije

Nabavka radova na obeležavanju horizontalne signalizacije, redni broj JNMV br. 10/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka i isporuka sadnog materijala oblikovana u dve partije

Nabavka i isporuka sadnog materijala oblikovana u dve partije, redni broj JNMV br. 7/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora za Partiju 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora za Partiju 2 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Projektovanje, nabavka, ugradnja i održavanje kotlovskog postrojenja na biomasu sa pratećom opremom

Projektovanje, nabavka, ugradnja i održavanje kotlovskog postrojenja na biomasu sa pratećom opremom, redni broj JNVV br. 6/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka goriva za službena vozila

Nabavka goriva za službena vozila, redni broj JNMV br. 4/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Građevinski radovi na rekonstrukciji Mašinsko-elektrotehničke škole i Osnovne škole Desanka Maksimović u Priboju

Građevinski radovi na rekonstrukciji Mašinsko-elektrotehničke škole i Osnovne škole Desanka Maksimović u Priboju, redni broj JNVV br. 4/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Izmenu konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izvođenje radova na tekućem održavanju gradskih ulica

Izvođenje radova na tekućem održavanju gradskih ulica, redni broj JNVV br. 5/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Građevinski radovi na dečijem igralištu i sportskim terenima u kompleksu škola u Priboju

Građevinski radovi na dečijem igralištu i sportskim terenima u kompleksu škola u Priboju, redni broj JNVV br. 3/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pitanja i odgovore vezane za konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Dopuna konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na rekonstrukciji raskrsnice ulica Limske i Nemanjine sa formiranjem kružnog toka, opština Priboj

Radovi na rekonstrukciji raskrsnice ulica Limske i Nemanjine sa formiranjem kružnog toka, opština Priboj, redni broj JNMV br. 3/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na izgradnji parkinga u ulici Vuka Karadžića u Priboju

Radovi na izgradnji parkinga u ulici Vuka Karadžića u Priboju, redni broj JNMV br. 1/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na investicionom održavanju trotoara u Nemanjinoj ulici u Priboju

Radovi na investicionom održavanju trotoara u Nemanjinoj ulici u Priboju, redni broj JNVV br. 1/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Drugu izmenu i dopuna konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava možete preuzeti ovde.
Zaključak Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izgradnja atmosferske kanalizacije u ul.Danila Jaukovića, Rifata Burdževića i Ive L.Ribara-opština Priboj

Izgradnja atmosferske kanalizacije u ul.Danila Jaukovića, Rifata Burdževića i Ive L.Ribara-opština Priboj, redni broj JNMV br. 2-1/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Postavljena pitanja i odgovore možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Nabavka administrativnog materijala oblikovana u dve partije: 1. kancelarijski materijal; 2. toneri za štampače i kopir aparate.

Nabavka administrativnog materijala oblikovana u dve partije: 1. kancelarijski materijal; 2. toneri za štampače i kopir aparate., redni broj JNMV br. 2/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Partija 1: Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.
Partija 2: Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Električna energija za potrebe Opštinske uprave Priboj

Električna energija za potrebe Opštinske uprave Priboj, redni broj JNMV br. 1/18.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izvođenje radova na izgradnji mosta raspona 4,5m preko reke Sućeske na lokalnom putu Sjeverin-Zabrđe, opština Priboj

Izvođenje radova na izgradnji mosta raspona 4,5m preko reke Sućeske na lokalnom putu Sjeverin-Zabrđe, opština Priboj, redni broj JNMV br. 404-146.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izvođenje radova na izgradnji mosta raspona 8,3m preko reke Sućeske na lokalnom putu Sjeverin-Strmac, opština Priboj

Izvođenje radova na izgradnji mosta raspona 8,3m preko reke Sućeske na lokalnom putu Sjeverin-Strmac, opština Priboj, opština Priboj, redni broj JNMV br. 404-149.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Proširenje (nadogradnja) programskog paketa za budžetsko računovodstvo

Proširenje (nadogradnja) programskog paketa za budžetsko računovodstvo, redni broj JNMV br. 02-2/17.
Obaveštavanje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Mišljenje Uprave za javne nabavke možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva na teritoriji Opštine Priboj

Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva na teritoriji Opštine Priboj, redni broj JNMV br. 06-4/17.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2017/2018. godinu - ponovljeni postupak

Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2017/2018. godinu, redni broj JNMV br. 06-3-1/17.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izgradnja vodovodne mreže u naselju Goduša

Izgradnja vodovodne mreže u naselju Goduša, redni broj JNMV, br. 06-3/17.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2017/2018. godinu

Prevoz učenika osnovnih škola na području opštine Priboj za školsku 2017/2018. godinu, redni broj JNMV br. 06-3/17.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavi postupka možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Radovi na investicionom održavanju zgrade Opštinske uprave Priboj - zamena stolarije i izrada fasade na zgradi

Radovi na investicionom održavanju zgrade Opštinske uprave Priboj - zamena stolarije i izrada fasade na zgradi, redni broj JNMV br. 06-2/17.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o obustavi postupka možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o obustavi postupka možete preuzeti ovde.

Opširnije...

Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i puteva na teritoriji opštine Priboj

Izvođenje radova na asfaltiranju ulica  i puteva na teritoriji opštine Priboj, redni broj JNMV br. 06-2/17.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Opširnije...