slideshow04

Plan integriteta opštine Priboj

Opština Priboj usvojila je 31.01.2013. godine Plan integriteta. Za odgovorno lice za sprovođe Plana integriteta imenovan je Boris Mrdović, saradnik za poslove skupštine i radna tela.
Plan integriteta je dokument koji predstavlja rezultat postupka samoprocene izloženosti institucije rizicima za nastanak i razvoj korupcije, etički i profesionalno neprihvaljivim postupcima u cilju održanja i poboljšanja integriteta institucije kroz pojednostavljenje procedura, jačanje odgovornosti, kontrolu diskrecionih ovlašćenja, edukaciju, jačanje etike, uspostavljanje efikasnog sistema kontrole, ukidanje neefikasne prakse.

Odluku o usvajanju Plana integriteta možete pogledati ovde.
Odluka o imenovanju radne grupe za izradu Plana integriteta pogledajte ovde.
Zaključni izveštaj radne grupe za izradu Plana integriteta pogledajte ovde.

2017

Odluku o usvajanju Plana integriteta možete pogledati ovde.
Odluka o imenovanju radne grupe za izradu Plana integriteta pogledajte ovde.