slideshow04

Plan kapitalnih investicija

Plan kapitalnih investicija (PKI) je višegodišnji, obično petogodišnji plan finansiranja sprovođenja kapitalnih investicionih projekata, navedenih po godinama realizacije, sa planiranim godišnjim rashodima i izvorima finansiranja. Kao dinamički dokument, on se svake godine analizira i produžava za po jednu godinu, u toku redovnog budžetskog procesa.

PKI se zasniva na Strategiji lokalnog održivog razvoja i nastaje kao rezultat detaljnih analiza i strukturisanog procesa odabira strateških investicija, kako bi, kao krajnji produkt, sadržao višegodišnji finansijski plan uz analizu kreditne sposobnosti jedinice lokalne samouprave, jasne kriterijume za odabir projekata, kao i moguće izvore finansiranja. Zbog takve složenosti, izrada PKI obuhvata nekoliko faza, a prvi korak u procesu jeste izbor Komisije za PKI i imenovanje Koordinatora Komisije za PKI, koji će kooordinirati svim aktivnostima u toku izrade, usvajanja i sprovođenja Plana.

Plan kapitalnih investicija opštine Priboj za period 2015. do 2019. možete preuzeti u celosti ovde.
Reviziju Plana kapitalnih investicija opštine Priboj za period 2015. do 2019. možete preuzeti u celosti ovde.