Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Општине Прибој можете преузети овде.

Председник општине и Општинско веће
План набавки за 2022. годину преузмите овде.
План набавки за 2021. годину преузмите овде.
План набавки за 2020. годину преузмите овде.
План набавки за 2019. годину преузмите овде.
План набавки за 2018. годину преузмите овде.
План набавки за 2017. годину преузмите овде.

Општинска управа Прибој
План набавки за 2020. годину преузмите овде.
План набавки за 2019. годину преузмите овде.
План набавки за 2018. годину преузмите овде.
План набавки за 2017. годину преузмите овде.

Инвестиционо одржавање објекта Дома културе "Пиво Караматијевић"

Инвестиционо одржавање објекта Дома културе "Пиво Караматијевић", редни број ЈНВВ бр. 5/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Услуга обезбеђења објекта Општинске управе Прибој

Услуга обезбеђења објекта Општинске управе Прибој, редни број ЈНMВ бр. 6/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Санација и поправка некатегорисаних путева на територији општине Прибој у 2020. години

Санација и поправка некатегорисаних путева на територији општине Прибој у 2020. години, редни број ЈНВВ бр. 2/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Опширније...

Радови на замени кровног покривача објекта Дома културе „Пиво Караматијевић“ у Прибоју на КП 568/1 КО Прибој

Радови на замени кровног покривача објекта Дома културе „Пиво Караматијевић“ у Прибоју на КП 568/1 КО Прибој, редни број ЈНВВ бр. 1/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Питања можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Извођење радова на текућем одржавању градских улица у Прибоју

Извођење радова на текућем одржавању градских улица у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 5/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели угоора можете преузети можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка горива за службена возила

Набавка горива за службена возила, редни број ЈНMВ бр. 4/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој

Електрична енергија за потребе Општинске управе Прибој, редни број ЈНMВ бр. 3/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на замени кровне и плафонске конструкције основне школе у Прибојским Голешима, општина Прибој

Радови на замени кровне и плафонске конструкције основне школе у Прибојским Голешима, општина Прибој, редни број ЈНMВ бр. 2/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Услуга израде пројектне документације за унапређење енергетске ефикасности објекта Основне школе „9. мај“ Саставци, општина Прибој

Услуга израде пројектне документације за унапређење енергетске ефикасности објекта Основне школе „9. мај“ Саставци, општина Прибој, редни број ЈНMВ бр. 1/20.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка спортске опреме и реквизита за фискултурну салу ОШ "Бранко Радичевић" у Прибоју

Набавка спортске опреме и реквизита за фискултурну салу ОШ "Бранко Радичевић" у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 15/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Електрична енергија за потребе јавне расвете у општини Прибој

Електрична енергија за потребе јавне расвете у општини Прибој, редни број ЈНВВ бр. 11/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка и испорука електроматеријала и елемената новогодишње расвете обликована у две партије

Набавка и испорука електроматеријала и елемената новогодишње расвете обликована у две партије, редни број ЈНMВ бр. 14/19.
- партија 1: Набавка и испорука електроматеријала за одржавање јавне расвете на територији општине Прибој;
- партија 2: Набавка и испорука елемената новогодишње расвете
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору (Партија 1) можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору (Партија 2) можете преузети овде.

Опширније...

Јавна набавка за избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији Општине Прибој

Јавна набавка за избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији Општине Прибој, редни број ЈН бр. 10/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију (измена број 3) можете преузети овде.
Питања и одговоре број 1 можете преузети овде.
Питања и одговоре број 2 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Питања и одговоре број 3 можете преузети овде.
Питања и одговоре број 4 можете преузети овде.
Питања и одговоре број 5 можете преузети овде.
Питања и одговоре број 6 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2019/2020. годину

Превоз ученика основних школа на подручју општине Прибој за школску 2019/2020. годину, редни број ЈНMВ бр. 13/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на реконструкцији фискултурне сале ОШ “Бранко Радичевић“ у Прибоју

Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на реконструкцији фискултурне сале ОШ “Бранко Радичевић“ у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 9/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју

Радови на уређењу Исламског гробља у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 12/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка два пакета грађевинског материјала

Набавка два пакета грађевинског материјала, редни број ЈНМВ бр. 3-1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Реконструкција и опремање објекта Регионалног иновационог стартап центра Прибој

Реконструкција и опремање објекта Регионалног иновационог стартап центра Прибој, редни број ЈНВВ бр. 8/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Измену Конкурсне документације можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Реконструкција фискултурне сале у ОШ „Бранко Радичевић“ у Прибоју

Реконструкција фискултурне сале у ОШ „Бранко Радичевић“ у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 13-1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

Опширније...

Набавка два пакета грађевинског материјала

Набавка два пакета грађевинског материјала, редни број ЈНМВ бр. 3-1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.

Опширније...

Услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и изградњу јавних објеката у Прибоју

Услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију и изградњу јавних објеката у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 7/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију (измена број 1) можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Замена оштећеног и дотрајалог асфалта на некатегорисаном путу б.п. 1351 и б.п. 3529 КО Херцеговачка Голеша општина Прибој

Замена оштећеног и дотрајалог асфалта на некатегорисаном путу  б.п. 1351 и б.п. 3529 КО Херцеговачка Голеша општина Прибој, редни број ЈНMВ бр. 11/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка пластичних црева за наводњавање

Набавка пластичних црева за наводњавање, редни број ЈНMВ бр. 10/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Појашњење број 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка рачунарске и видео опреме

Набавка рачунарске и видео опреме, редни број ЈНMВ бр. 9/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на изградњи пешачких стаза у оквиру школског комплекса Машинско-електротехничке школе и Основне школе „Десанка Максимовић“ у Прибоју - поновљен поступак

Радови на изградњи пешачких стаза у оквиру школског комплекса Машинско-електротехничке школе и Основне школе „Десанка Максимовић“ у Прибоју - поновљен поступак, редни број ЈНMВ бр. 7-1/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.
Одлуку о измени уговора о јавној набавци можете преузети овде.

Опширније...

Радови на текућем одржавању фасада стамбених зграда у општини Прибој

Радови на текућем одржавању фасада стамбених зграда у општини Прибој, редни број ЈНВВ бр. 6/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на реконструкцији постојеће и изградњи нове водоводне и хидрантске мреже у Слободној зони у Прибоју

Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на реконструкцији постојеће и изградњи нове водоводне и хидрантске мреже у Слободној зони у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 8/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Радови на изградњи пешачких стаза у оквиру школског комплекса Машинско-електротехничке школе и Основне школе „Десанка Максимовић“ у Прибоју

Радови на изградњи пешачких стаза у оквиру школског комплекса Машинско-електротехничке школе и Основне школе „Десанка Максимовић“ у Прибоју, редни број ЈНMВ бр. 7/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Појашњење број 1 можете преузети овде.

Опширније...

Набавка путничког возила за потребе Општинске управе општине Прибој

Набавка путничког возила за потребе Општинске управе општине Прибој, редни број ЈНMВ бр. 6/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Tекуће одржавањe улица у Прибоју

Tекуће одржавањe улица у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 5/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...

Набавка система за видео гастроскопију и колоноскопију за потребе Опште болнице у Прибоју

Набавка система за видео гастроскопију и колоноскопију за потребе Опште болнице у Прибоју, редни број ЈНВВ бр. 4/19.
Позив за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Опширније...