banner-mosi2018

Потписани уговори за изградњу два моста на путу Сјеверин-Стрмац

Дугогодишњи инфраструктурни проблем на путу Сјеверин-Стрмац, коначно ће бити решен захваљујући средствима која су локалној самоуправи одобрена од Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије.

Ради се о два моста на овом потезу, један дужине 8,3 m, процењене вредности 7.464.404 динара и други дужине 4,5 m, вредности 3.868.421 динара.

Јуче су потписани уговори након што је Општина Прибој спровела поступак јавне набавке. За извођење радова на оба моста, најповољнији понуђач је била заједничка понуда фирми ГР Ровчанин-инжињеринг Пријепоље и ХБСС Пријепоље.

Рок за завршетак радова према уговору је 45 календарских дана.

mostovi sjeverin strmac