slideshow04

Центар за развој услуга социјалне заштите општине Прибој

Због примене новог закона о социјалној заштити, по коме више неће бити спојиво да се центри за социјални рад, баве локалним услугама социјалне заштите, општина Прибој је једна од ретких у Србији, која је за даљу реализацију тих услуга формирала нову јавну установу - Центар за развој услуга социјалне заштите општине Прибој.

У супротном услуге, које обухватају најосетљивији део друштва, биле би угашене, што би била права штета, јер су годинама, успешно развијане кроз пројекте Центра за социјални рад Прибој.

Те услуге су: дневни центар за стара лица, прихватилиште за жртве породичног насиља или “Сигурна кућа”, помоћ у кући за стара лица, дневни центар за децу ометену у развоју и становање уз подршку, деци из система социјалне заштите при осамостаљивању.

Пандемија корона вируса и у овом сегменту учинила je своје, али поменуте услуге живе, наравно, прилагођене новонасталој ситуацији.

Нова јавна установа неће остати само на пет поменутих услуга, јер су већ у плану и нове, сходно ситуацији на терену, односно потребама будућих корисника. Због све више старачких и усамљених домаћинстава на сеоском подручју, већ се размишља и о помоћи у кући у руралним срединама.

Центар за развој услуга социјалне заштите, као нова јавна установа у нашем граду, још је у развоју, али се редовне активности реализују у потпуности. У току је и поступак добијања лиценци за све услуге, које сада мора да има и новоформирана установа, као правно лице.