slideshow04

Први ребаланс буџета Општине у 2022. години

Чланови Општинског већа општине Прибој на својој 38.седници у овом сазиву ,27.јуна, прихватили су први ребаланс буџета општине Прибој у 2022.години, који је у односу на основну одлуку о буџету Општине, већи за непуних 188 милиона динара или за нешто преко 13 одсто и сада износи 1.569.000.000,00 динара.

Повећање Буџета општине односи се пре свега на инвестиције, као што су изградња трафостанице у Слободној зони Прибој, која је била услов за долазак инвеститора а тиме и нова радна места, затим набавка опреме и механизације за одржавање путева, израда техничке, односно пројектне документације за реконструкцију и одржавање канализационе мреже, инвестиционо одржавање парка у Новом Прибоју, а повећана је и ставка за основно и средњошколско образовање.

Чланови Општинског већа усвојили су и предлог Одлуке о завршном рачуну општине Прибој за 2021.године, као и извештаје о раду за прошлу годину ЈКП “Услуга” ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој, као и ЈП “Топлана” Прибој, и сви су они у минулој години позитивно пословали.

Општинско веће прихватило је и извештај о раду у 2021, години и Општинске управе Прибој, као јавног сервиса грађана.

Већници Прибоја донели су и Одлуке о спровођењу јавног конкурсс за избор директора ЈП "Топлана" Прибој, о организацији цивилне заштите на територији општине Прибој, као и Одлуку о приступању изради Стратегије развоја урбаног дела града Ужица и општина Прибој, Чајетина, Пожега и Бајина Башта.