slideshow04

Конкурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређивање економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОБЈАВИЛО ЈЕ КОНКУРС

Овим конкурсом расподељују се подстицаји за унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе с циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима и то кроз:

1. Програм за подршку инвестицијама за изградњу, доградњу и адаптацију објеката и набавку опреме , а ради пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству са следећим врстама подстицаја:

1.1. Изградња објеката по угледу на аутентичне сеоске куће, односно салаше или вајате уз очување народног градитељства и традиционалне архитектуре, а ради пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;

1.2. Изградња, доградња и адаптација купатила и увођење система централног грејања и слично, односно привођење намени објеката по угледу на аутентичне сеоске куће, односно салаше и вајате уз очување народног градитељства и традиционалне архитектуре, а ради пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;

1.3. Рестаурација аутентичних објеката на селу – воденица, ваљарица ( објеката за извлачење влакана, односно сукна) и винских подрума који су у функцији сеоског туризма ;

1.4. Побољшање пратећих садржаја у области рекреације, партерног уређења дворишта и набавке дворишног мобилијара ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству;

1.5. Опремање просторија за пружање услуга исхране које су у функцији сеоског туризма; и

 

2. Програм за подршку инвестицијама за набавку опреме за бављење традиционалним занатима који су сертификовани у складу са подзаконских актом којим се уређују послови који се сматрају старим и уметничким занатима, односно послови домаће радиности са следећим врстама подстицаја:

2.1. Набавка опреме ради обављања старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности који су сертификовани у складу са посебним прописом.

 

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Рок за подношење конкурсне пријаве је до 15.11.2015 године.