slideshow04

Почео Програм јавних радова 2015.

Првог дана месеца септембра ове године започето је спровођење Програма јавних радова 2015., који спроводи Национална служба за запошљавање а који ће у наредна три месеца дати шансу многим теже запошљивим категоријама лица која су на евиденцији НСЗ да раде.

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује НСЗ, у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Захваљујући Конкурсу који је био расписан 29. јуна ове године, јавне установе, предузећа и удружења са територије општине Прибој, успела су да запосле на три месеца 40 лица, међу којима су и теже запошљиве категорије. Приоритет приликом ангажовања на јавном раду имала су лица утврђена као вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, као и дугорочно незапослени, али и особе са инвалидитетом.

Осим на раду у јавним предузећима и установама, Дирекцији за изградњу Прибоја, ЈКП "Услуга", Општој болници Прибој и Дому здравља, ангажман 5 лица добило је и удружење грађана из Прибоја, Еколошки покрет "Лим", које ће ова лица ангажовати на већ трогодишњем пројекту реконструкције стазе у Осовнику. Иза себе видљиве резултате оставиће и 7 ангажованих на истраживању два археолошка локалитета преко Завичајног музеја из Прибоја, "Челина" и "Рудник на Јармовцу", који је међу три најстарија у Европи, поред Мајданпека и једног у Бугарској.

Јавни радови се како је и предвиђено Конкурсом, на територији општине Прибој спроводе у областима социјалних и хуманитарних делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.