slideshow04

Прибој добија градско излетиште "Љесковац"

Прибој ће ускоро добити прво градско излетиште на Љесковцу, захваљујући пројекту Туристичке организације Прибој "Уређење градског излетишта Љесковац", са којим је Туристичка организација конкурисала за средства у оквиру Позива на Конкурс за доделу субвенција за развој туризма у 2015. години, код Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

ljeskovac izgled terena

Вредност радова који су започети данас је 2 милиона динара, а планирано је да се ради наредних месец дана. У питању је површина од 20 ари, а само излетиште налази се 11 km од новог дела Прибоја. Радовима је предвиђено постављање неопходног мобилијара за једно излетиште, а као ванпројектна активност планира се и поправљање путне инфраструктуре, што ће се урадити средствима из буџета општине Прибој. На тај начин, грађани Прибоја добиће прво излетиште овог типа, на једној од најпримамљивијих локација за одмор у природи.

ljeskovac panoramski pogled

Реализацијом овог пројекта Прибој ће добити унапређену понуду туристичких производа овог краја и туристички простор, који ће осим грађанима Прибоја бити примамљив и грађанима суседних општина, а као такав биће на корист свим генерацијама. Ово је само један од првих корака развоја туристичких потенцијала и понуде овог краја, након скорашњег обележавања бициклистичке и пешачке стазе.

ljeskovac idejno resenje