slideshow04

Заказана 16. седница Скупштине општине

16. седница Скупштине општине Прибој ће се одржати 24. септембра 2018. године (понедељак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Решења о престанку функције секретара Скупштине општине Прибој;
2. Предлог Решења о постављењу секретара Скупштине општине Прибој;
3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2018. годину;
4. Извештај Независног овлашћеног ревизора о извршеној екстерној ревизији Завршног рачуна општине Прибој са стањем на дан 31.12.2017. године;
5. Предлог Одлуке о усвајању Повеље градоначелника;
6. Предлог Одлуке о одређивању субјекта за производњу и испоруку топлотне енергије из котларнице ОШ "Бранко Радичевић" Прибој;
7. Локални антикорупцијски план општине Прибој 2018-2023.;
8. Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Прибој за 2018. годину;
9. Оперативни План одбране од поплава за подручје општине Прибој за воде II реда;
10. Извештај о раду Предшколске установе "Невен" Прибој за 2017/2018 годину;
11. Годишњи план рада Предшколске установе "Невен" Прибој за 2018/2019 годину;
12. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Предшколске установе "Невен" Прибој ;
13. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. "Благоје Полић" Кратово;
14. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. "Никола Тесла" Прибојска Бања;
15. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора О.Ш. "Вук Караџић" Прибој;
16. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора О.Ш. "Десанка Максимовић" Прибој;
17. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора О.Ш. "Бранко Радучевић" Прибој;
18. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Машинско-електротехничке школе Прибој;
19. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~0,96МБ - ажурирано 20.09. у 18 часова).

skupstina opstine priboj