slideshow04

Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

Обавештавају се избеглице које су конкурисале на jавни позив објављен 15.12.2016. године, за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала, у оквиру Регионалног стамбеног програма Потпројекат бр. 4 – грађевински материјал, да ће Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова бити објављена, дана 15. новембра 2018. године, на огласној табли општине Прибој и месних заједница општине Прибој и на интернет презентацији општине Прибој www.priboj.rs и Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

На основу члана 7 Уговора о гранту - Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у Републици Србији 01 број 06-265/16 од 23.11.2016. године, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције РС (у даљем тексту: Комесаријат), „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. и Општине Прибој (у даљем тексту: Општина) и члана 9 став 1. тачка 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број: 18/92, „Службени лист СРЈ”, број: 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број: 30/10), Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала, дана 13.11.2018. године донела је Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова.

Одлуком је утврђено који су услови били потребни да се испуне за доделу ових пакета али и која лица су их добила.

Више информација можете видети у самој одлуци.

Обавештење о Одлуци можете преузети овде.

Одлуку можете преузети овде.