slideshow04

Заказана 17. седница Скупштине општине

17. седница Скупштине општине Прибој ће се одржати 28. новембра 2018. године (среда) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о доношењу измене Плана генералне регулације градског подручја општине Прибој;
2. Предлог Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде;
3. Предлог Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Прибој учествује у финансирању активности одржавања;
4. Предлог Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине;
5. Предлог Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој;
6. Предлог Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора о расподели добити и покрићу губитка ЈКП “Услуга”;
7. Предлог Одлуке о одржавању чистоће на спортским теренима;
8. Предлог Одлуке о успостављању сарадње и удруживања са градовима и општинама у сливу реке Дрине;
9. Предлог Одлуке о образовању Општинског савета родитеља општине Прибој;
10. Предлог Решења о разрешењу чланова општинског Штаба за ванредне ситуације;
11. Предлог Решења о постављењу чланова општинског Штаба за ванредне ситуације;
12. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора О.Ш. ''9.мај'' Саставци, Прибој;
13. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора О.Ш. „Десанка Максимовић“ Прибој;
14. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Услуга“
15. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~1,71МБ - ажурирано 24.11. у 18 часова).

skupstina opstine priboj