slideshow04

Коначан позив за расподелу преосталих количина минералног ђубрива ђубрива KAN 27% N

Комисија за расподелу минералног ђубрива KAN 27% N објављује коначан позив свим подносиоцима захтева, који нису преузели додељене количине, да исте преузму у петак, 30.11.2018. године од 11-12 часова на плацу ЈКП "Услуга". Ово ће бити последња прилика да они који су писали захтев а нису преузели додељене количине, исте преузму, а таквих је укупно 35.

Комисија је донела одлуку да ће нераспоређене количине минералног ђубрива ђубрива KAN 27% N предати ЈКП "Услуга" за уређење зелених површина.

Они који су већ преузели додељене количине минералног ђубрива, немају право на још једну доделу.