Значајне године

1219. - Бања постаје седиште Дабарске епископије

1852. - обновљен манастир Светог Николе на Бањи

1865. - Прибој је добио телеграф

1879. - (8. септембра) у Прибој је ушла Аустроугарска војска и сместила се у два гарнизона на Бањи и на Зеленцу

1882. - подигнут је први савремени хотел

1906. - Аустроугарска изградила пругу од Међеђе до Увца

1912. - (6. октобра)  основано „Соколско друштво Душан Силни“

1922. - основан фудбалски клуб „ Лим“ Клуб је 1955. променио име у ФК ФАП

1929. - године пуштена у саобраћај пруга од Увца до Прибоја која се настављала на пругу коју је Аустроугарска изградила 1906, од Међеђе до Увца

1945. - (12. јануара)  ослобођење Прибоја у Другом светском рату

1945. - Прибој добија електрично осветљење

1953. - почела са радом Фабрика аутомобила – ФАП