banner-mosi2018

Заказана 11. седница Скупштине општине

Седница ће се одржати 25. септембра 2017. године (понедељак) у 10 часова у малој сали Дома културе "Пиво Караматијевић".

Предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2017. годину;
2. Предлог Одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Прибој за 2017. годину;
3. Предлог Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији општине Прибој;
4. Извештај о раду Предшколске установе "Невен" Прибој за 2016/2017 годину;
5. Годишњи план рада Предшколске установе "Невен" Прибој за 2017/2018 годину;
6. Оперативни План одбране од поплава за подручје општине Прибој за воде II реда;
7. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата директора ЈП "Топлана Прибој";
8. Предлог Решења о именовању директора ЈП "Топлана Прибој";
9. Предлог Решења о именовању директора ЈКП "Услуга" Прибој;
10. Предлог Решења о именовању директора Јавног предузећа за уређење земљишта и развој Прибој;
11. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора О.Ш. "Никола Тесла" Бања;
12. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Гимназије Прибој;
13. Предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе "Невен" Прибој;
14. Питања и предлози одборника.

Материјал за одборнике у електронском облику можете преузети овде (~2,38МБ - ажурирано 20.09. у 14 часова).

skupstina opstine priboj