banner-mosi2018

fShare
0

Vesti

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana Opštine Priboj

Pregovaračko poglavlje 23 je jedno od 35 poglavlja o kojima Srbija pregovara sa Evropskom unijom u procesu pristupanja Uniji, a koje obuhvata pravosuđe, osnovna prava i borbu protiv korupcije.

Akcioni plan za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji za Poglavlje broj 23 usvojen je na sednici Vlade 27. aprila 2016. godine koji utvrđuje obavezu lokalnih samouprava da izrade i usvoje svoj Lokalni antikorupcijski plan (LAP).

Pomenutim Antikorupcijskim planom predviđa se jačanje preventivnih antikorupcijskih mehanizama na nivou lokalnih samouprava Republike Srbije.

Agencija za borbu protiv korupcije izradila je Model LAP-a, i isti je dostavila svim lokalnim samoupravama Republike Srbije, zajedno sa uputstvima i preporukama radi izrade i usvajanja LAP-a. Da bi se LAP usvojio od strane Skupštine opštine Priboj, Predsednik opštine Priboj je obrazovao posebnu radnu grupu koja je sačinila Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana Opštine Priboj i isti stavlja na javnu raspravu koja će se održati 14.09.2017. u 9,00 časova u sali Opštinske uprave Priboj.

Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana Opštine Priboj možete pogledati ovde.