slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинске комунално-стамбене и имовинско-правне послове

На основу члана 10.став 1.и 2. и члана 29.став 1.и 3.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове обавештава:

Заинтересоване органе, организације и јавност да је овом органу Пекић Мунир Рифата Бурдџевића 14 општина Прибој изградња економског објекта – штале димензија 21m. 17,42 m плус 5,25.3,25 m укупне површине 498,15м.за узгој стоке: оваца, коза, крава и коња .на кат. парцели број 1860 КО Касидоли , општина Прибој.

Увид у сарржину захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Општинске управе Прибој – Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове, улица 12. Јануара број 108, канцеларија број 44 почев од 23.05.2016. год. у времену од 11 до 14 часова.
Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 02. јун 2016. године.

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.