slideshow04

Локални регистар извора загађивања

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Прилогу бр. 1. - Листа 2.Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађивања.
За потребе регистра прикупљају се подаци о:
загађујућим материјама које се емитују у животну средину, а које су дате у Прилогу бр. 2.
загађујућим материјама које се емитују у ваздух, дате у Прилогу бр. 3. – Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности
загађујућим материјама које се емитују у воду, дате у Прилогу бр. 4. – Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности
За потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењима делатности наведених у Прилогу бр. 1. - Листа 2.

Потребно је у складу са упуством, у електронској форми (на рачунару) попунити пет приложених образаца и материјал доставити на следећи начин:
1) један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица.
2) један комплет образаца електронски на е-mail адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Материјал послати на следећу адресу:

Општинска управа Прибој
Одељење за урбанизам,грађевинарство,ком.стамбене
и имовинско правне послове
Инспекција за заштиту животне средине
(за Локални регистар извора загађивања)

Контакт телефон: 033/2452341

Упутство за попуњавање образаца
1) Образац бр. 1- Општи подаци о извору загађивања
2) Образац бр. 2- Емисије у ваздух
3) Образац бр. 3- Емисије у воде
4) Образац бр.4- Емисије у земљиште
5) Образац бр. 5- Управљање отпадом
Комплет образаца локални регистар