slideshow04

Стратегија и Акциони план за младе у Прибоју 2010 – 2013.

Стратешко планирање, као приступ у планирању развоја, систематичан је и логички вођен процес, који обухвата сагледавање и анализу свих елемената прошлог и садашњег деловања субјеката планирања, те дефинише развојне правце у складу са заједничким интересима свих актера процеса планирања, кретањима у окружењу и потребама заједнице. Циљ процеса је да допринесе развоју друштва уз поштовање демократских процедура и увођење праксе партиципативног планирања заснованог на одговорном управљању ресурсима и активном учешћу институција и грађана, што у реалитету значи стављање у функцију постојећих ресурса, улагање социјалног капитала у покретање промена, стварање нових вредности у заједници и подстицање одговорног односа према сопственом развоју.

Процес стратешког планирања је једним својим делом усмерен на едукацију учесника процеса о методама партципативног планирања. Комбинованим методама примењеним у процесу планирања настоји се успоставити комуникација са што већим бројем социјалних актера у заједници чије присуство доприноси квалитету стратешких одлука и самог Стратешког, Оперативног и Акционог плана.

Усаглашени и у формату стандардизовани документ Стратешког плана у себи садржи и план развоја друштвене области усклађен са економским развојем заједнице. Документ је јаван и садржи систем вредности који заједница промовише и подржава.

Стратегија и Акциони план за младе у Прибоју 2010 – 2013. можете преузети овде.