slideshow04

Становништво

Број становника општине Прибој, по попису из 2011. године, износио је 27.133, од чега 13.410 мушкараца и 13.723 жена. Број домаћинстава је 2011. године достигао број од 11.431, док је укупан број станова 2011. године износио 9.035.

У општини Прибој је 2007. било 12.643 радно активног становништва, од чега је 6.533 било запослено (од тога 41,4% су жене), док је незапослених било 6.110 ( од тога су 49,3% биле жене). Од запослених 4.581 становника су радили у привреди, а 1.952 становника су радили у ванпривредним делатностима.

Назив насеља

Број становника (до 2002. по методологији ранијих пописа)

1948.

1953.

1961.

1971.

1981.

1991.

2002.

2011.

Прибој (Општина)

17989

20784

26147

32548

35200

35487

30377

27133

Бања

1639

1765

2148

2300

2164

2136

2163

3013

Батковићи

403

499

474

456

368

251

153

156

Брезна

316

365

309

313

214

135

60

26

Бучје

675

768

780

617

411

236

186

122

Добриловићи

336

383

471

551

333

638

490

439

Живинице

214

214

217

208

212

215

118

104

Забрђе

717

837

852

891

647

424

350

233

Забрњица

707

864

880

841

573

380

205

225

Заградина

382

495

526

534

406

288

248

155

Заостро

235

277

290

276

236

121

88

42

Јелача

367

414

461

436

393

295

254

158

Калафати

366

422

459

557

501

443

273

255

Калуђеровићи

463

546

573

513

399

231

164

128

Касидоли

831

918

1011

987

799

521

455

347

Кратово

305

331

436

390

355

348

305

285

Крњача

730

830

880

735

500

299

220

149

Кукуровићи

468

550

569

520

372

177

66

57

Мажићи

477

509

586

511

508

398

261

203

Милијеш

496

498

517

578

761

710

644

568

Плашче

239

281

307

278

174

103

85

49

Пожегрмац

412

461

458

401

343

269

188

149

Прибој (град)

1549

1902

5490

13304

18295

21949

19564

14920

Прибојска Голеша

717

742

743

739

534

291

204

118

Прибојске Челице

144

231

296

218

208

167

142

110

Рача

848

917

1056

1027

1018

1268

1313

1904

Ритошићи

908

1072

1111

1019

856

402

228

206

Сјеверин

240

253

304

360

424

544

337

380

Сочице

433

510

529

523

333

367

269

225

Стрмац

676

796

852

786

566

330

181

99

Херцеговачка Голеша

817

1020

1050

1051

877

620

430

311

Црнуговићи

251

311

323

304

289

175

93

66

Црнузи

383

380

472

383

515

433

445

964

Читлук

245

423

717

211

616

323

195

967

Извор: Републички завод за статистику

По попису из 2011. становници општине Прибој према националној припадности су: 
Срби - 20.582
Југословени - 36
Црногорци - 119
Бошњаци – 3.811
Муслимани – 1.944
Остали - 307
Неизјашњени - 256
Регионална припадност - 10
Непознато - 68

По попису из 2011. становници општине Прибој по вероисповести су: 
Исламска – 5.793
Католичка - 42
Православна – 20.608
Протестантска - 2
Остале вероисповести - 5
Неизјашњен - 264
Није верник - 47
Непознато - 291

У општини је 2007. било 188 новорођенчади а умрлих 315, што даје негативни природни прираштај од -127. До 1991. Општина је имала позитиван природни прираштај. Исте године Склопљено је 151 бракова, а разведено их је 24. 

Прибој је 2007. године посетило 4.270 туриста (од тога 1.017 страних) који су остварили 17.396 дана ноћења (од тога су странци ноћили 5076 дана).

Табела: Број домаћинстава и станова у општини Прибој:

  1971. 1981. 1991. 2002.
Број домаћинстава 7498 9019 10283 10443
Број станова 6974 8278 10165 10187

Извор: Републички завод за статистику

 текст: Г. Пијевац