slideshow04

Конституисан Локални савет родитеља

Према Статуту Скупштине општине Прибој, локални парламент донео је одлуку о формирању Локалног савета родитеља, у који су чланове делегирале све основне и средње школе на подручју општине Прибој.

Конституисању новог савета родитеља, као скупштинског тела, присуствовао је и председник Скупштине општине Прибој, Борис Мрдовић, који је посебно апострофирао напоре руководства локалне самоуправе у креирању што бољег привредног амбијента и услова у њему, како би што више младих људи одлучило да остане у овом граду, где би формирали своје породице, а тиме би било и више деце.

Локални савет родитеља има координирајућу функцију, и биће нека врста везе између родитеља, школа и локалне самоуправе, а делокруг рада дефинисан је законским оквирима.

На конститутивној седници, за председника Локалног савета родитеља изабран је Владе Милошевић, а функцију заменика обављаће Драгана Ћирковић. Настојаће, кажу, да раде као тим, да успешно реализују све постављене задатке, на добробит свих родитеља и њихових школараца.

На првој седници Савета родитеља било је речи и неким конкретним активностима - о превозу ученика, поготово са сеоског и приградског подручја, надокнадама за ђаке пешаке, али и побољшању школског простора, као што је случај са простором за наставу за ученике Музичке школе из Пријепоља, одељења у Прибоју.