slideshow04

KLER: Besplatna obuka za izradu biznis plana

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj je u saradnji sa RRA Zlatibor i Nacionalnom službom za zapošljavanje organizovala besplatnu trodnevnu obuku (15.,16. i 17. april) za izradu biznis plana za početnike u biznisu. Obuku je pohađalo 23 polaznika. Polaznici su stekli osnovna znanja u izradi biznis plana i za to dobili sertifikat koji im može koristiti kada konkurišu za bespovratna sredstva kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ovakve obuke spadaju u redovne aktivnosti Kancelarije za LER i svi zainteresovani koji žele da prođu tu obuku mogu da se jave na telefon Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj 2455044.
kler obuka april 2013