slideshow04

EU Exchange 4: Оглас

Обавештавамо грађане да је општина Прибој, у сарадњи са општином Пријепоље и центрима за социјални рад из Прибоја, Пријепоља и Нове Вароши, кренула са реализацијом пројекта „Ми бринемо о старима“, који финансира Европска унија у оквиру грант шеме "ЕU Еxchangе 4".

Пројектом је предвиђена обука и акредитација одређеног броја геронтодомаћица, као и њихов осмомесечни рад на пружању помоћи у кући старим, инвалидним и хронично оболелим лицима. Све особе заинтересоване за вршење услуга геронтодомаћица могу се обратити надлежном Центру за социјални рад.

Услови и критеријуми за избор геронтодомаћице су:

  1. Пребивалиште на територији општине,
  2. Пунолетне, радно способне, незапослене особе,
  3. Завршена средња или основна школа,
  4. Искуство у раду са старом особом,
  5. Прихватање додатне обуке по акредитованом програму.

Уједно се позивају и сви заинтересовани корисници услуге помоћ у кући да се такође обрате надлежним Центрима како би остварили ово право, а критеријуми за кориснике су следећи:

  1. Пребивалиште на територији општине,
  2. Одрасле инвалидне, старе и хронично оболеле особе
  3. Самачка старачка домаћинства, домаћинства чији чланови нису у могућности да им обезбеде адекватну помоћ,
  4. Партиципација према важећем Правилнику центра за социјални рад према општини пребивалишта.

Адресе на које се заинтересовани корисници и геронтодомаћице могу пријавити су:
ЦСР Прибој, 12. Јануар 114, Прибој, тел: 033 2452-253;

ЦСР Пријепоље, Санџачких бригада 11, Пријепоље, тел: 033 712-033 и 716-029;

ЦСР Нова Варош, Карађорђева бр.34, тел: 033 62-880.

exchange4-oglas