slideshow04

Impresum

ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE PRIBOJ
www.priboj.rs
oktobar 2012.

IZDAVAČ:
Opština Priboj
12. januara br. 108, Priboj, Srbija

Za izdavača:
Lazar Rvović, predsednik Opštine Priboj

Uređivački tim Opštine Priboj:
- Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj - Sanja Manović i Marko Janjušević

PRODUKCIJA:
Opština Priboj, Priboj

Koncept i sadržaj:
Krsto Janjušević

Fotografije:
- Internet

Pri projektovanju i izradi ove Internet prezentacije poštovane su "Smernice za izradu veb prezentacija organa državne uprave v4.0" (februar 2012) Republičkog zavoda za informatiku i Internet.