slideshow04

Vodoprivreda

Vodna knjiga


Sva izdata vodna akta, vodni uslovi, vodne saglasnosti, vodne dozvole-potvrde i vodni nalozi se na osnovu Pravilnika o sadržini, načinu vođenja i obrascu vodne knjige („Sl. glasnik RS”, br. 86/2010), vode u sledećim upisnicima:

Upisnik vodnih uslova

Upisnik vodnih saglasnosti

Upisnik vodne dozvole-potvrde