slideshow04

Poslovnik Skupštine opštine Priboj

Na osnovu člana 63. Statuta opštine Priboj (Službeni list opštine Priboj br.12/08) i člana 16. Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Priboj (Sl. list opštine Priboj br. 4/2013), Odbor za propise Skupštine opštine Priboj na sednici održanoj 28.08.2013. godine, utvrdio je prečišćen tekst Poslovnika Skupštine opštine Priboj.
Poslovnik Skupštine opštine Priboj