Mesne zajednice

Na području opštine Priboj obrazovano je po odluci Skupštine opštine Priboj 14 mesnih zajednica:

1. MZ Stari grad

Obuhvata naseljena mesta na području KO Priboj od reke Uvac, do mosta na Limu “Mostina“ i prostire se levo uz brdo Osovnik do granice KO Crnuzi, a desno u pravcu TV repetitora na Panjoj Glavi pa do granice KO Rača, sa sedištem u Priboju. Ukupna površina iznosi: 309 ha i 30 ari. Broj birača po službenoj evidenciji: 5808. Broj članova Saveta mesne zajednice: 7.
Predsednik Saveta MZ Mirhan Zlatanić tel.064/1365927
Po popisu iz 2011. godine na području ove mesne zajednice živi 6381 stanovnika.

2. MZ Novi Priboj

Obuhvata naseljena mesta na području KO Priboj od mosta na Limu „Mostina“, odnosno granice na kojoj se završava MZ Stari grad, pa do kraja KO Priboj, KO Čitluk, KO Miliješ, KO Dobrilovići, KO Crnuzi, sa sedištem u Priboju. Ukupna površina iznosi: 3448 ha i 19 ari. Broj birača po službenoj evidenciji: 13525. Broj članova Saveta mesne zajednice: 15.
Predsednik Saveta MZ Željko Ječmenica tel.063/615346
Po popisu iz 2011. godine na području ove mesne zajednice živi 11477 stanovnika.

3. MZ Banja

Obuhvata naseljena mesta na području KO Banja sa sedištem na Banji. Ukupna površina iznosi: 3257 ha i 90 ari. Broj birača po službenoj evidenciji: 2535. Broj članova Saveta mesne zajednice: 7.
Predsednik MZ Zoran Stanić tel. 064/2383381
Po popisu iz 2011. godine na području ove mesne zajednice živi 3013 stanovnika.

4. MZ Kratovo

Obuhvata naseljena mesta na području KO Kratovo, KO Pribojske Čelice, KO Brezna i  KO Jelača sa sedištem u Kratovu. Ukupna površina iznosi: 5325 ha i 40 ari. Broj birača po službenoj evidenciji: 576. Broj članova Saveta mesne zajednice: 7.
Predsednik Saveta MZ Ljubiša Šćepović tel.069/1275793
Po popisu iz 2011. godine na području ove mesne zajednice živi 579 stanovnika.

5. MZ Rača

Obuhvata naseljena mesta na području KO Rača sa sedištem u Rači. Ukupna površina iznosi: 3870 ha i 90 ari. Broj birača po službenoj evidenciji: 1163. Broj članova Saveta mesne zajednice: 9.
Predsednik Saveta MZ Vidomir Kojadinović tel.064/2383242
Po popisu iz 2011. godine na području ove mesne zajednice živi 1904 stanovnika.

6. MZ Sastavci

Obuhvata naseljena mesta na području KO Kasidoli, KO Batkovići, KO Her Goleša, KO Požegrmac i  KO Crnugovići, sa sedištem u Sastavcima. Ukupna površina iznosi: 7199 ha i 55 ari. Broj birača po službenoj evidenciji: 1128. Broj članova Saveta mesne zajednice: 9.
Predsednik Saveta MZ Sveto Vilotić tel.064/6661707
Po popisu iz 2011. godine na području ove mesne zajednice živi 1029 stanovnika.

7. MZ Bučje

Obuhvata naseljena mesta na području KO Bučje, KO Kaluđerovići i KO Krnjača sa sedištem u Bučju. Ukupna površina iznosi: 8259 ha i 40 ari. Broj birača po službenoj evidenciji: 369. Broj članova Saveta mesne zajednice: 7.
Predsednik Saveta MZ Dragan Golubović tel.064/5500919
Po popisu iz 2011. godine na području ove mesne zajednice živi 399 stanovnika.

8. MZ Krajčinovići

Obuhvata naseljena mesta na području KO Sočice, KO Zaostro, KO Kukurovići, KO Ritošići i  KO Plašće, sa sedištem u Krajčinovićima. Ukupna površina iznosi: 7660 ha i 70 ari. Broj birača po službenoj evidenciji: 451. Broj članova Saveta mesne zajednice: 7.
Predsednik Saveta MZ Boban Bošković tel.064/1734678
Po popisu iz 2011. godine na području ove mesne zajednice živi 579 stanovnika.

9. MZ Zabrnjica

Obuhvata naseljena mesta na području KO Zabrnjica i KO Zagradina sa sedištem u Zabrnjici. Ukupna površina iznosi: 3568 ha i 55 ari. Broj birača po službenoj evidenciji: 403. Broj članova Saveta mesne zajednice: 7.
Predsednik Saveta MZ Zoran Despotović tel.069/8461000
Po popisu iz 2011. godine na području ove mesne zajednice živi 380 stanovnika.

10. MZ Sjeverin

Obuhvata naseljena mesta na području KO Sjeverin, KO Živinice i KO Zabrđe sa sedištem u Sjeverinu. Ukupna površina iznosi: 3591 ha i 20 ari. Broj birača po službenoj evidenciji: 833. Broj članova Saveta mesne zajednice: 7.
Predsednik Saveta MZ Vujadin Radović tel.064/6259180
Po popisu iz 2011. godine na području ove mesne zajednice živi 717 stanovnika.

11. MZ Strmac

Obuhvata naseljena mesta na području KO Strmac sa sedištem u Strmcu. Ukupna površina iznosi: 3024 ha i 30 ari. Broj birača po službenoj evidenciji: 126. Broj članova Saveta mesne zajednice: 7.
Predsednik MZ Ratko Spajić tel.064/1678647
Po popisu iz 2011. godine na području ove mesne zajednice živi 99 stanovnika.

12. MZ Pribojska Goleša

Obuhvata naseljena mesta na području KO Pribojska Goleša sa sedištem u Pribojskim Golešima. Ukupna površina iznosi: 2766 ha i 85 ari. Broj birača po službenoj evidenciji: 120. Broj članova Saveta mesne zajednice: 5.
Predsednik MZ Dragan Bukvić tel.064/2860217
Po popisu iz 2011. godine na području ove mesne zajednice živi 118 stanovnika.

13. MZ Mažići

Obuhvata naseljena mesta na području KO Mažići sa sedištem u Mažićima. Ukupna površina iznosi: 1562 ha i 70 ari. Broj birača po službenoj evidenciji: 233. Broj članova Saveta mesne zajednice: 7.
Predsednik Saveta MZ Zvjezdimir Baković tel.061/1128020
Po popisu iz 2011. godine na području ove mesne zajednice živi 203 stanovnika.

14. MZ Kalafati

Obuhvata naseljena mesta na području KO Kalafati sa sedištem u Kalfatima. Ukupna površina iznosi: 691 ha i  80 ari. Broj birača po službenoj evidenciji: 337. Broj članova Saveta mesne zajednice: 5.

Predsednik Saveta MZ Hajrudin Nurović tel.064/2859862
Po popisu iz 2011. godine na području ove mesne zajednice živi 255 stanovnika.

 

Sve mesne zajednice imaju svojstvo pravnog lica u pogledu prava i obaveza utvrđenih Statutom opštine Priboj, Odlukom o obrazovanju mesnih zajednica opštine Priboj i statuta mesnih zajednica. Od 14 mesnih zajednica četiri nemaju svoje kancelarije za rad, a to su Pribojska Goleša, Mažići, Kalafati i Strmac.